Co2

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar  mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Eaton Industries (Netherlands) B.V. met vestigingen in Hengelo en Zaltbommel is per 2 augustus 2016 gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-prestatieladder (handboek versie 3.0) . Bekijk het certificaat.

Meer informatie is beschikbaar op de deelnemerspagina van de CO2-Prestatieladder, te vinden bij de SKAO.nl