Culture of Sustainability

Duurzaamheidscultuur

Eaton streeft naar een werkplek waarin duurzaamheid de leidende gedachte is bij alle bedrijfsactiviteiten. Eatons aanpak om de “zaken op de juiste manier te doen” vormt de kern van het ontwikkelen van een duurzaamheidscultuur. Via de vindingrijkheid en het medeleven van onze werknemers dragen wij bij tot een betere wereld. Onze innovatieve producten dragen bij tot een verbetering van het milieu, het redden van levens en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Onze werknemers zetten zich ervoor in om gemeenschappen betere plaatsen te maken om te leven. En we bouwen succesvolle, duurzame bedrijven op die de hoogste ethische normen naleven op onze werkplek en in onze gemeenschappen. Eatons aanpak om “op de juiste manier zaken te doen” werkt ook door in het persoonlijke leven van onze werknemers en zo wordt duurzaamheid tot een deel van onze cultuur.