Wereldwijde Ethiek & Naleving

Alexander M. Cutler

Boodschap van Sandy Cutler, voorzitter en president-directeur

Niets is belangrijker voor het algemene succes van Eaton als een onderneming dan onze ethische waarden. Ons collectief streven naar de hoogste normen qua eerlijkheid en integriteit is onze grootste kracht.

We weten allemaal dat elke keer dat we de juiste beslissing nemen, onze collega’s, onze klanten, onze leveranciers en onze aandeelhouders nog beter zullen begrijpen dat dit de manier is waarop wij zaken doen bij Eaton.
 
We beseffen dat onze gedeelde ethische waarden onze leidraad vormen. Als we ze niet naleven, brengen we niet alleen ieder van ons in gevaar, maar ook de hele onderneming en al de waarde die ze creëert. Daarom moedigen we al onze stakeholders aan om eventuele ongerustheid te uiten, problemen naar voren te brengen en het hoogst mogelijke niveau van integriteit te stimuleren. Als u ooit vindt dat we tekortschieten, hoop ik van harte dat u ons dat laat weten.
Alexander M. Cutler signature
Alexander M. Cutler
Voorzitter en president-directeur
 

Global Ethics en Compliance-kantoor

Het Global Ethics en Compliance-kantoor heeft als taak de werknemers te voorzien van de benodigde informatie, instrumenten, advies, training en ondersteuning teneinde te kunnen voldoen aan de Ethische Code bij het nemen van de dagelijkse beslissingen.

Dit kantoor verstrekt doelmatige ethische opleidings- en trainingprogramma's en communicatie. Hun doel is de ethiek en waarden van Eaton op consistente wijze te integreren in de dagelijkse bedrijfspraktijken over de hele wereld.

Voor nadere informatie of om inbreuken te melden:

EatonNL-Ethics1
E-mail ons: ethics@eaton.com
 
EatonNL-Ethics1
Bel ons: 0800-022-2042
De Hulplijn is een gratis nummer. Er is bovendien 24 uur per dag en 7 dagen per week een meertalige vertegenwoordiger beschikbaar.
Het is mogelijk dat er een korte periode van stilte kan zijn bij het wachten op een vertaler.


Voor meer informatie kunt u terecht op onze Global Ethics and Compliance pagina. Opgelet: de inhoud van deze website is in het Engels.