Reclamaties

Procedure bij retourneren van defecte of te repareren goederen:

Bij constatering of vermoeden van een defect kan de (eind-)klant in eerste instantie altijd eerst  (telefonisch) contact met de Technical Support Afdeling van Eaton in Zaltbommel opnemen om zo tot een eerste beoordeling te komen. Zo voorkomen we het retour zenden van apparaten of componenten waarbij geen kwaliteitsprobleem aanwezig is maar de oorzaak in een verkeerde toepassing van het product en/of onjuiste verwachtingen van de (eind-)klant ligt.

Volgende stap is dat het (defecte) artikel aangemeld wordt voor retour. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
 • Retourname van goederen geschiedt in principe altijd via het aankoopkanaal, producten uit onze Power Quality range (UPS-en) kunnen en mogen ook rechtstreeks bij ons gereclameerd worden.
 • Aanmelden van reclamaties en reparaties bij voorkeur middels email aan tsnl@eaton.com onder vermelding van:
 
 1. Artikelnummer;
 2. Aantal stuks;
 3. Aard van de klacht/storing;
 4. Datum van aanschaf;
 5. Indien aanwezig het serienummer;
 • Per aangemeld artikelnummer wordt door ons een registratie aangemaakt. Ons systeem genereert daarna automatisch per artikelnummer een RMA-document dat de volgende dag in uw mailbox ligt. (Dit kan erin resulteren dat naar aanleiding van een aanmelding meerdere RMA-documenten verstuurd worden, dit kunnen wij helaas niet voorkomen).
 • Het geniet de voorkeur (mede vanwege bovenstaande) om reclamaties niet op te sparen maar direct aan te melden.
 • U wordt verzocht de te reclameren goederen aan ons te verzenden met gebruikmaking  van het ontvangen RMA-document en onder vermelding van het daarop aangegeven R-nummer.
 • Dit R-nummer is bij ons het registratienummer waaronder het verloop van de reclamatie gevolgd wordt.
 • Per vervolg stap van de reclamatie ontvangt u van ons een (automatisch) vanuit het systeem gegenereerde mail met een update over de status van uw reclamatie. Vervolgstappen waarover u geïnformeerd wordt zijn o.a.:
 
 1. Ontvangst magazijn Zaltbommel;
 2. Indien nodig voor verdere beoordeling: verzending naar fabriek;
 3. Resultaten van het onderzoek op locatie Zaltbommel danwel door de fabriek;
 4. Uitspraak m.b.t. toewijzing garantie / prijsopgave van reparatie;
 • Indien garantie wordt toegewezen zal  er een gerepareerd of een nieuw exemplaar herleverd worden, afhankelijk van de waarde van het product.
 • Indien het defect NIET onder garantie valt zijn er de volgende mogelijkheden:
 
 1. U wordt een voorstel gedaan voor reparatie onder opgave van reparatiekosten;
 2. Indien u niet akkoord gaat met reparatie worden mogelijk onderzoekskosten in rekening gebracht. U heeft dan de keuze of u het defecte apparaat ongerepareerd retour wilt ontvangen of dat het apparaat verschroot wordt;