greenbuilding_264

Duurzame gebouwen

De bouwindustrie is de grootste energieverbruiker in de EU en produceert maar liefst 36% van de broeikasgasemissies. Daardoor biedt deze sector een enorm potentieel voor klimaatbescherming.

Al even belangrijk is het, nu de energiekosten exponentieel stijgen, dat deze branche kan profiteren van de enorme kostenbesparingen die bereikt kunnen worden door efficiënter met energie om te gaan.

Als toonaangevende onderneming op het gebied van energiebeheer die duurzaamheid centraal stelt, bevindt Eaton zich in de ideale positie om organisaties te helpen bij het verlagen van zowel hun kosten als het ecologische effect.


Efficiëntie van gebouwen

Het toenemende energieverbruik en de stijgende kosten, in combinatie met de vereiste om aan de wetgeving te voldoen en de noodzaak om de CO2-voetafdruk te beperken, veranderen de wijze waarop bouwbedrijven zaken doen. Eaton zet zich in voor het aanbieden van oplossingen die het elektrische systeem van een gebouw betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer maken.

Voldoen aan de klimaatbeschermingsdoelstellingen
Duurzamere gebouwen kunnen bijdragen aan het voldoen aan de klimaatbeschermingsdoelstellingen van EU 20-20-20. De EU heeft de richtlijn energieprestatie gebouwen aangenomen om het doel van een energie-efficiëntie van 20% te bereiken. Er worden dan ook steeds hogere prestatievereisten gesteld aan zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen. Door de ontwikkeling van duurzamere gebouwen te ondersteunen, helpt Eaton architecten, consultants, systeemintegrators en installateurs aan deze streefwaarden te voldoen.

Winstgevendheid
De elektrische infrastructuur heeft een fundamentele invloed op de waarde van een gebouw en uiteindelijk op het rendement op investeringen. Een groene-gebouwenstrategie kan volgens onderzoeken van het European Research Area/EeB:

  • de totale bedrijfskosten van een gebouw met bijna 10% verlagen
  • de waarde van een onroerend goed met 7% verhogen
  • extra kosten laten stijgen met een relatief laag niveau van 5%
 

Eaton kan de elektrische infrastructuur ontwerpen en beheren voor commerciële en industriële gebouwen in verticale segmenten, nieuwbouw en renovaties. Bij de distributie van elektriciteit, het energiebeheer en de stroomkwaliteit leveren oplossingen voor groene gebouwen van Eaton een aanzienlijke bijdrage aan het minimaliseren van kritieke kostenfactoren bij de planning, de bouw en het gebruik van een gebouw. De bedrijfskosten dalen en de waarde stijgt voor een sneller rendement op investeringen.

Steeds meer producten van Eaton zijn voorzien van het Green Leaf-symbool vanwege hun uitstekende milieu-eigenschappen, omdat ze aan de hoogste eisen voor duurzaamheid en efficiëntie voldoen. Onze oplossingen voor groene gebouwen voldoen aan deze eisen.

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/Sustainability/SustainableSolutions/EatonGreenSolutions/index.htm