Power_Communication_arcon_264

ARCON Vlamboog- beveiligingssysteem

Lichtbogen komen nog steeds voor in elektrische distributiesystemen – onafhankelijk van alle voorafgaande beschermende maatregelen. Er moeten passende maatregelen worden genomen om de zeer ernstige gevolgen en de schade als gevolg van deze gebeurtenissen te voorkomen,  bijvoorbeeld het lichtboog-beschermingssysteem ARCON®.