Techniek

Wat wordt verstaan onder een sensor en wat onder een actor?
Onder een sensor wordt verstaan een component dat een (schakel)commando geeft dat uitgevoerd moet worden. Bijvoorbeeld een draadloze wandschakelaar of een afstandsbediening. Met een actor worden alle draadloze schakelcomponenten bedoeld die de gevraagde handeling uitvoeren, zoals het licht inschakelen/dimmen of het omhoog sturen van een rolluik.

Wat is het signaalbereik van het draadloze schakelsysteem?
De draadloze zenders van Eaton hebben standaard een bereik van 30-50 meter binnenshuis en 100-150 meter in het vrije veld. De afstand binnenshuis is,afhankelijk van het materiaal en de dikte van de wanden en het plafond. Indien de afstand tussen de zender en de ontvanger te groot is dan kan in de COMFORT mode een routingfunctie ingeschakeld worden, waarmee u het signaalbereik vergroot.

Is het draadloos schakelsysteem gevoelig voor storingen?
Nee, door gebruik te maken van de speciaal voor draadloze schakeltechniek bestemde 868,3 MHz frequentieband is een betrouwbare signaaloverdracht gewaarborgd en voldoet Moeller tevens hiermee aan de strenge EU-normen. De 868 MHz frequentieband mag alleen worden gebruikt voor toepassingen in de gebouwautomatisering en nergens anders voor. Continue zenders voor spraakoverdracht zoals draadloze telefoons, walkietalkies of draadloze koptelefoons zijn in deze frequentieband niet toegestaan. Storingen door deze apparaten zijn dus uitgesloten. Hierdoor is het draadloze schakelsysteem zeer betrouwbaar en storingsongevoelig.

Hoeveel is het eigen verbruik van een actor?
Het eigen verbruikt ligt op circa 0,3 W per actor. Bij de dimactor is dit circa 0,4 W.

Wat is de levensduur van de batterij in de draadloze wandschakelaar?
De levensduur van de batterij in de wandschakelaar is ca. 10 jaar, afhankelijk van de toepassing en het type batterij.

Wat is een routingfunctie?
Dit is een gepatenteerde ontwikkeling van Eaton en deze wordt automatisch ingeschakeld als de signaalweg tussen een zender en een ontvanger te lang is. De routingfunctie zorgt er voor dat een schakelsignaal van een zender automatisch door een andere (dichterbij geplaatste) ontvanger wordt opgevangen en weer verder wordt verzonden, totdat deze aankomt bij de ontvanger waarvoor het schakelsignaal bestemd is. In alle zenders/ontvangers met een nominale voedingsspanning van 230VAC  is deze routingfuncie standaard ingebouwd. De routingfunctie is alleen beschikbaar als de installatie geprogrammeerd en in bedrijf genomen wordt in de COMFORT mode.

Wat kan ik doen als blijkt dat mijn signaalbereik toch te beperkt is?
Wanneer de installatie in de basic mode geprogrammeerd en in bedrijf genomen is kan men door over te stappen naar de COMFORT mode de routingfunctie activeren die het signaalbereik vergroot. Deze gepatenteerde routingfunctie zorgt ervoor dat een schakelsignaal van een zender automatisch door een andere (dichterbij geplaatste) actor wordt opgevangen en weer verder wordt verzonden, totdat deze aankomt bij de actor waarvoor het schakelsignaal bestemd is. In alle actoren/sensoren met een nominale voedingsspanning van 230VAC is standaard deze routingfunctie ingebouwd. Indien de installatie al in de COMFORT mode geprogrammeerd en in gebruik genomen is dan zullen er één of meerdere actoren tussen de zender en de ontvanger geplaatst moeten worden die de routing verzorgen zodat het signaal nu wel aankomt .

Gaan de instellingen van de sensor en/of de actor verloren als de netspanning wegvalt of als de batterij leeg is?
Nee, alle instellingen blijven behouden in de actor en/of sensor als de spanning wegvalt of als de batterij leeg is.

Wat gebeurt er met de stand van de actoren als de netspanning wegvalt en weer terugkomt?
Dit is afhankelijk van de manier waarop de installatie geprogrammeerd is. BASIC Mode: de actoren nemen na spanningsterugkeer weer de stand in die ze hadden toen de spanning wegviel. De jaloezieactor gaat in de STOPstand. COMFORT Mode: bij de actoren kan er in de software gekozen worden tussen 3 standen:

  • Actor AAN,
  • Actor UIT,
  • Stand die de actor had bij spanningsuitval.

De jaloezieactor gaat altijd in de STOPstand.

Hoe groot is het zendvermogen van de verschillende apparaten?
Het zendvermogen waarmee gezonden wordt is circa 1 mW (milliwatt) en dit is ongeveer 1/200 deel van het maximale vermogen van een gsm. Dit vermogen wordt alleen uitgestraald bij het zenden.