Toepassingen

Kan ik ook spaarlampen dimmen in een xComfort installatie?
Ja, spaarlampen kunnen gedimd worden met de dimactor CDAU-01/02 (109363), CDAU-01/03 (110778) en CDAE-01/02 (126035).

Alleen spaarlampen die geschikt zijn voor dimmen door middel van het fase afsnijprincipe kunnen gedimd worden. Het dimgedrag wordt echter sterk bepaald door het toegepaste type en fabrikaat spaar- of LED lamp. Een teleurstellend dimgedrag is hierdoor niet te wijten aan de dimactor en valt hierbij buiten de verantwoordelijkheid van Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Kan ik ook LED lampen dimmen in een xComfort installatie?
Ja, led lampen kunnen gedimd worden met de dimactor CDAU-01/02 (109363), CDAU-01/03 (110778) en CDAE-01/02 (126035).

Alleen LED lampen die geschikt zijn voor dimmen door middel van het fase afsnijprincipe kunnen gedimd worden. Het dimgedrag wordt echter sterk bepaald door het toegepaste type en fabrikaat spaar- of LED lamp. Een teleurstellend dimgedrag is hierdoor niet te wijten aan de dimactor en valt hierbij buiten de verantwoordelijkheid van Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Kunnen buren ook in mijn draadloze installatie (mee)schakelen?
Dit is afhankelijk van de wijze van programmeren. BASIC mode: wanneer een actor zich in de programmeermodus bevindt en de buren bedienen een sensor dan is het mogelijk dat deze wordt ingelezen in de actor. Wanneer de actor zich niet in de programmeermodus bevindt dan is het voor de buren onmogelijk om deze actor(en) te schakelen. COMFORT mode: in de comfort mode is het mogelijk om elke installatie te beveiligen met een wachtwoord. Zouden de buren hun eigen installatie willen inlezen en/of configureren dan kunnen ze niets doen met uw installatie, omdat deze is beveiligd met een wachtwoord. Zonder dit wachtwoord kan een actor niet gewijzigd of verwijderd worden.

Voor welke installatie is het draadloos schakelsysteem bedoeld?
Het draadloos schakelsysteem is zeer goed toepasbaar in de woningbouw en de kleine utiliteit. Hierbij moet u denken aan een installatie met maximaal 150 tot 200 componenten. Bij een groter aantal componenten vermindert de overzichtelijkheid van de installatie in de grafische software.

Waar kan het draadloos schakelsysteem niet toegepast worden?
In toepassingen:

  • waarbij alle componenten in behuizingen van metaal gemonteerd worden en montage buiten deze metalen behuizingen NIET mogelijk is,
  • waarbij de afstand tussen de actoren te groot is en er geen mogelijkheid is om er een actor als router er tussen te plaatsen,
  • waarbij tijdkritische, veiligheidskritische en levensbedreigende omstandigheden voorkomen

Waar moet ik op letten als ik het draadloos schakelsysteem binnen wil toepassen?
Wanneer het draadloos schakelsysteem binnen wordt toegepast, moet men op de volgende punten letten:

Kijk altijd naar de bouwkundige constructie van de ruimte, denk hierbij aan materiaal van de wanden en plafond en dikte van de wanden en plafond. Dikke wanden/plafonds en betonwanden met veel bewapingsstaal dempen het RF-signaal zeer sterk. Door plaatstalen wanden heen zenden is niet mogelijk. Zorg ervoor dat de actoren in (grotere) ruimten, zoveel mogelijk verspreid gemonteerd worden om de routingfunctie zo goed mogelijk te laten functioneren. Wanneer actoren in een behuizing worden gemonteerd, moet hiervoor altijd een kunsstofbehuizing toegepast worden.

Waar moet ik op letten wanneer ik het draadloos schakelsysteem buiten wil toepassen?
Wanneer het draadloos schakelsysteem buiten wordt toegepast moet men op de volgende punten letten:

  • Monteer actoren buiten altijd in een kunststofbehuizing.
  • Zorg ervoor dat de afstand tussen zender en ontvanger niet te groot wordt.
  • Monteer de actoren zo ver mogelijk van de grond af, te dicht bij de grond monteren kan een sterke bereikvermindering veroorzaken.
  • Zorg er voor dat actoren die toch dicht bij de grond gemonteerd zijn niet afgedekt kunnen worden door een (dikke)sneeuwlaag.
  • Weersinvloeden zoals regen, hagel, sneeuw, mist, hebben een negatieve invloed op het bereik van de sensoren en actoren.
  • Het temperatuurbereik van de batterijgevoede componenten is +5 - 45°C en van netspanninggevoede componenten -5 - 45°C. Als de temperatuur onder deze grenzen komt kan dit de werking sterk beïnvloeden.
  • Om de routing zo goed mogelijk te laten werken is ook buiten een goede verdeling van de actoren in de ruimte sterk aan te raden

Kan ik ook de centrale afzuiging in een woning draadloos aansturen?
Ja, door gebruik te maken van de jaloezieactor (CJAU-01/02) kan men eenvoudig de centrale afzuiging in een woning aansturen. Niet alleen vanuit de keuken, maar ook vanuit het toilet en/of de badkamer. Dit besturen kan bijvoorbeeld gedaan worden met de draadloze wandschakelaars die overal eenvoudig gemonteerd kunnen worden.

Bedradingvoorbeeld:
Hoe te programmeren in de software: 800kb

Kan ik ook een aanwezigheidsimulatie toepassen?
Ja, dit is mogelijk. Door gebruik te maken van de Room Manager (CRMA-00/01) kan zeer eenvoudig een aanwezigheidsimulatie gerealiseerd worden.

Ik gebruik nu schakelmateriaal van een bepaald fabricaat kan ik dit blijven toepassen als ik over ga op het draadloze schakelsysteem?
Ja, door gebruik te maken van de binaire ingang (CBEU-02/02) kan men schakelmateriaal van elke willekeurige fabrikant toepassen. De batterij- gevoede binair ingang wordt achter de conventionele schakelaar in de inbouwdoos gemonteerd. Hiervoor is wel minimaal een 50 mm diepe inbouwdoos nodig.

Kan ik de draadloze installatie ook later nog verder uitbreiden?
Ja, het draadloze schakelsysteem is zeer eenvoudig later uit te breiden en kan hierdoor zeer eenvoudig met het gezin in huis meegroeien. Op elk moment kan de installatie aan de wensen in een gezin aangepast worden.

Kan het draadloze schakelsysteem ook worden toegepast in bestaande (renovatie)woningen?
Ja, het draadloze schakelsysteem is uitermate geschikt om ook toe te passen in bestaande woningen en woningen die gerenoveerd worden. Draadloze wandschakelaars kunnen eenvoudig overal geplakt of geschroefd worden, zonder dat hiervoor sleuven in de wand gefreesd moeten worden of dat er extra draad getrokken moet worden. Het is hierdoor goed mogelijk om zeer schoon te werken zonder stof en breekwerk.

Kan ik ook draadloos een zonnescherm of rolluik besturen?
Ja, met de jaloezieactor (CJAU-01/02) kan zeer eenvoudig een zonnescherm, rolluik of jaloezie bestuurd worden. Voor het bedienen ervan gebruikt u een draadloze wandschakelaar of de afstandsbediening.

Kan ik ook meerdere rolluiken of zonneschermen met één jaloezieactor aansturen?
Nee, het parallel aansturen van meerdere motoren is niet mogelijk. Per jaloezieactor kan maar één motor aangestuurd worden.

Ik wil graag verlichting dimmen, kan dat en hoe doe ik dat dan?
Ja, verlichting dimmen is zeer goed mogelijk en kan op verschillende manieren gebeuren:

Kan ik ook spaarlampen dimmen?
Ja, het is mogelijk om spaarlampen te dimmen als deze gedimd kunnen worden door middel van fase afsnijtechniek. In de technische specificaties van de spaarlamp kan men deze informatie vinden. Bij de dimactor CDAE-01/01 dient men echter de minimale dimlast van 40W te respecteren.

Apparaten binnenshuis en buitenshuis schakelen kan dat?
Ja, apparaten schakelen is heel eenvoudig met een schakelactor, en kan op de volgende manier worden gerealiseerd.

Hoeveel verschillende sensoren kunnen één actor aansturen?
Men kan maximaal 15 verschillende sensoren toekennen aan één actor.

Hoeveel verschillende actoren kan één sensor aansturen?
In theorie oneindig veel. Er is geen maximaal aantal actoren dat door één sensor aangestuurd kan worden.

Hoeveel elektronische voorschakelapparaten (EVA) kan ik op een analoge actor aansluiten?
De beide analoge actoren (0-10V, 1-10V) kunnen max. 20 mA verwerken. Het aantal EVA's dat aangesloten kan worden hangt dus af van de stroom van deze EVA's. Zie hiervoor de technische specificaties van de EVA. De norm EN60929 schrijft echter voor dat een dimbare EVA als stroombron max. 2 mA mag aanbieden. In dit geval kunnen dus max. 10 stuks EVA's door een analoge actor aangestuurd worden. Uiteraard neemt het aantal toe naar gelang de stroom kleiner wordt.

Om het bereik te vergroten moet ik een actor als router tussen 2 actoren plaatsen. Hoe kan in nu testen wat de beste plaats is?
U neemt een 2-voudige batterijgevoede pulsdrukker en wijst aan elke schakelwip een actor toe. Nu gaat u op zoek naar een positie van waaruit u met de pulsdrukker allebei de actoren bedienen kunt bedienen en zo vindt u  een geschikte plaats voor de routeractor.