Power_System_Studies_264

Netwerkstudies

Een elektrische installatie die optimaal functioneert, is essentieel voor een betrouwbare stroomvoorziening. Elke nieuwe belasting, uitbreiding, opwaardering en configuratiewijziging in uw netwerk kan omstandigheden opleveren waarvoor uw netwerk oorspronkelijk niet ontworpen is. Als er fouten in het beveiligingssysteem zitten, kunnen relatief kleine storingen zoals overbelastingen, kortsluitingen of aardfouten, leiden tot grote financiële schade als gevolg van ongecontroleerde onderbrekingen in de elektrische energievoorziening van u bedrijfsprocessen.

Uit de door Eaton - Electrical Services & Systems (E-ESS) uitgevoerde netwerkonderzoeken blijkt waar kwetsbare punten zitten in uw netwerk. We geven u de informatie op basis waarvan u de juiste beslissingen kunt nemen voor het plannen van opwaarderingen of uitbreidingen van uw elektrische systeem. Dit leidt tot lagere bedrijfskosten, een grotere beschikbaarheid en een minimale kans op storingen.